quantumsatis | NODERĪGA INFORMĀCIJA
15703
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15703,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)
Apraksts
2016
2017
2018
Minimālā mēneša darba alga
370 EUR
380 EUR
430 EUR
Mēneša neapliekamais  minimums
75 EUR
60 EUR
200 EUR (ienākumiem līdz 440 EUR)
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) prognozētais (ienākumiem no 440 līdz 1000 EUR)
0 EUR (ienākumiem virs 1000 EUR)
Mēneša neapliekamais minimums pensionāram
235 EUR
235 EUR
250 EUR
Atvieglojumi par apgādājamām personām mēnesī
175 EUR
175 EUR
200 EUR
Atvieglojumi I un II grupas invalīdam mēnesī
154 EUR
154 EUR
154 EUR
Atvieglojumi III grupas invalīdam mēnesī
120 EUR
120 EUR
120 EUR
Atvieglojumi politiski represētai personai un nacionālās pretošanās kustības dalībniekam mēnesī
154 EUR
154 EUR
154 EUR
IIN no darba algas
23%
23%
20% (mēn. ienāk. līdz 1667 EUR)
23% (mēn. ienāk., kas pārsniedz 1667 EUR)
31,4% (mēn. ienāk., kas pārsniedz 4583 EUR)
23% (ja nav algas nodokļa grāmatiņas)
IIN no saimnieciskās darbības (SD)
23%
23%
20%*
23%**
31,4%***
IIN ienākumiem no autoratlīdzības
23%
23%
20%
Minimālais IIN SD veicējiem
50 EUR
50 EUR
50 EUR
IIN no kapitāla
10%
10%
20%
IIN no kapitāla pieauguma
15%
15%
20%
IIN nerezidenta ienākumam no Latvijas Republikā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanas un citu kapitāla aktīvu atsavināšanas ienākumam
2%, ieturot izmaksas brīdī
2%, ieturot izmaksas brīdī
3%, ieturot izmaksas brīdī
Patentmaksa mēnesī
43 – 100 EUR
43 – 100 EUR
50 – 100 EUR
Samazinātā patentmaksa pensionāriem un I un II grupas invalīdiem
17 EUR gadā vai 9 EUR pusgadā. Tikai pensionāriem
17 EUR gadā vai 9 EUR pusgadā. Tikai pensionāriem
17 EUR gadā vai 9 EUR pusgadā
Nerezidentam no intelektuālā īpašuma
Skatīt konvencijās
Skatīt konvencijās
5% (skatīt konvencijās)
Ienākumi no fiziskās personas (FP) – rezidenta un nerezidenta – īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, kā arī atbalsta summas par SD ierobežojumiem meža īpašniekiem, kuriem meža apsaimniekošana nav SD veids
10%
10%
10%
Ienākumi no metāllūžņu pārdošanas
10%
10%
10%
Ienākums no īpašuma īres vai nomas, ja iesniegts līgums VID
10%
10%
10%
Aizdevumam pielīdzināms ienākums
23%,
papildlikme 22%
23%,
papildlikme 22%
20%*
23%**
31,4%***
papildlikme 22%
Samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītais ienākums
23%
23%
20%*
23%**
31,4%***
Iznomāta personāla ienākums vai tam pielīdzināts ienākums
23%
23%
20%*
23%**
31,4%***
Ienākums nerezidentiem no zemu nodokļu un beznodokļu valstīm, no valstīm, ar kurām nav noslēgta nodokļu konvencija
23%
23%
23%
Sezonas laukstrādnieku nodoklis (SLIN)
15%, bet ne mazāk kā 0,70 EUR 1 darba dienā
15%, bet ne mazāk kā 0,70 EUR 1 darba dienā
15%, bet ne mazāk kā 0,70 EUR 1 darba dienā
* gada ienākumam līdz 20 004 EUR
** gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 EUR
*** gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 55 000 EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)
Apraksts
2016
2017
2018
Darba devēja likme
23,59%
23,59%
24,09%
Darba ņēmēja likme
10,50%
10,50%
11%
Darba ņēmēja – pensionāra darba devēja likme
19,90%
20,57%
21,31%
Darba ņēmēja – pensionāra darba ņēmēja likme
8,85%
9,16%
9,56%
Izdienas pensionāra vai valsts speciālās pensijas saņēmēja – darba devēja likme
21,51%
21,85%
22,52%
Izdienas pensionāra vai valsts speciālās pensijas saņēmēja – darba ņēmēja likme
9,57%
9,72%
10,12%
Darba devēja likme brīvības atņemšanas laikā
20,10%
19,89%
20,40%
Darba ņēmēja likme brīvības atņemšanas laikā
8,95%
8,85%
9,17%
Pensionāra – darba devēja likme brīvības atņemšanas laikā
16,51%
16,98%
17,59%
Pensionāra – darba ņēmēja likme brīvības atņemšanas laikā
7,35%
7,56%
7,91%
Kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurš atbilst likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (likums par VSA) 1.panta 2.punkta m) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem
26,84%
27,73%
Kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurš atbilst likuma par VSA 1.panta 2.punkta m) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, – pensionārs
24,54%
25,50%
Pašnodarbinātais
30,58%
31,13%
32,15%
5% (no starpības starp ienākumu un minimālo algu)
Ienākumam zem 50 EUR – 0 EUR
Pašnodarbinātais – pensionārs
28,21%
29,25%
30,34%
Reģistrējies SD veicējs – nekustamā īpašuma apsaimniekotājs
26,19%
26,38%
27,27%
Persona, kuru nodarbina darba devējs – ārvalsts nodokļu maksātājs, ja tās dzīvesvieta nav Latvija
31,47%
31,71%
32,72%
Persona, kuru nodarbina darba devējs – ārvalsts nodokļu maksātājs (Eiropas Savienības (ES), Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ), Šveice), ja tās dzīvesvieta ir Latvija
34,09%
34,09%
35,09%
Iekšzemes darba ņēmējs – pensionārs pie darba devēja ārvalstnieka
28,75%
29,73%
30,87%
Iekšzemes darba ņēmējs – izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs pie darba devēja ārvalstnieka
31,08%
31,57%
32,64%
Brīvprātīgā likme pensijai
23,86%
24,54%
24,50%
Brīvprātīgā likme pensijai, invaliditātes, maternitātes pabalsta, slimības, vecāku apdrošināšanai
31,47%
31,71%
31,72%
Brīvprātīgā likme mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja darbiniekam
34,09%
34,09%
34,09%
Brīvprātīgā likme MUN maksātāja darbiniekam – pensionāram
28,75%
29,73%
29,87%
Brīvprātīgā likme MUN maksātāja darbiniekam – izdienas pensijas saņēmējam vai invalīdam – speciālās pensijas saņēmējam
31,08%
31,57%
31,64%
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)
Apraksts
2016
2017
2018
Apliekamais objekts
15%
15%
20%, apliekamo bāzi dala ar 0,8
Ārvalsts pastāvīgās pārstāvniecības ienākums
15% no apliekamā ienākuma vai 20% no ieņēmumiem
15% no apliekamā ienākuma vai 20% no ieņēmumiem
20%, apliekamo bāzi dala ar 0,8
Dividendes nerezidentiem
15% (zemu nodokļu (ZN)/ beznodokļu (BN) valsts)
30% (ārkārtas dividendes ZN/BN valstis)
15% (ZN/BN valsts)
30% (ārkārtas dividendes ZN/BN valstis)
20%, apliekamo bāzi dala ar 0,8 (ZN/BN valstis)
Nerezidenta ienākumi personālsabiedrībā
15%
15%
Nerezidentu ienākumi kooperatīvajā sabiedrībā
15%
15%
Nerezidenta sniegtie konsultatīvie pakalpojumi
10% – 15%
10% – 15%
20%
Procentu maksājumi nerezidentam, ja to maksātājs un saņēmējs ir saistīti uzņēmumi vai personas
20% (ZN/BN valstis)
Procentu maksājumi, ko Latvijas Republikā reģistrētās komercbankas izmaksā ar tām saistītiem uzņēmumiem vai personām
5% (izmaksā kredītiestādes);
15% (no ZN/BN valsts)
5% (izmaksā kredītiestādes);
15% (no ZN/BN valsts)
Samaksa nerezidentam par intelektuālo īpašumu
15% (ZN/BN valsts)
15% (ZN/BN valsts)
20% (ZN/BN valsts)
Atlīdzība nerezidentam par Latvijā esoša īpašuma izmantošanu
5%
15% (ZN/BN valsts)
5%
15% (ZN/BN valsts)
20% (ZN/BN valsts)
Atlīdzība nerezidentam par Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu
2%
15% (ZN/BN valsts)
2%
15% (ZN/BN valsts)
3%
20% (ZN/BN valsts)
Visi darījumi, kurus veic nerezidenti no zemu nodokļu valstīm, izņemot dividendes, procentus un preču piegādes
15%
15%
20%
Mikrouzņēmumu nodoklis (MUN)
Apraksts
2016
2017
2018
Apgozījums
100 000 EUR
100 000 EUR
40 000 EUR
MUN no apgrozījuma
9%
12% līdz 7000 EUR
15% no 7000,01 līdz 100 000 EUR
15%
MUN apgrozījuma pārsniegumam
20%
20%
20%
Minimālais MUN gadā
50 EUR
50 EUR
50 EUR
Ja darbinieku skaits pārsniedz 5
2% par katru darbinieku virs 5
2% par katru darbinieku virs 5
2% par katru darbinieku virs 5
Ja darbinieka ienākums pārsniedz 720 EUR
20% no ienākuma pārsnieguma
20% no ienākuma pārsnieguma
20% no ienākuma pārsnieguma
Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)
Apraksts
2016
2017
2018
PVN standartlikme
21%
21%
21%
PVN samazinātā likme
12%
12%
5%*
12%
PVN 0% likme (preču piegāde ES, eksports, pakalpojumi par importu, tranzītu, darījumi muitas noliktavās, SEZ, BEZ)
0%
0%
0%
PVN komerciālā nolūkā importētām precēm
Neapliek zem 22 EUR
Neapliek zem 22 EUR
Neapliek zem 22 EUR
Preču sūtījumi (ES), kas atbrīvoti no muitas nodokļa
Neapliek zem 22 EUR
Neapliek zem 22 EUR
Neapliek zem 22 EUR
Fiskālā pārstāvja preču iegāde ES
0%
0%
0%
* No 01.01.2018. samazinātā likme Latvijai raksturīgiem dārzeņiem, ogām un augļiem.
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN)
Nodokļa likme
2016
2017
2018
UVTN mēnesī motora tilpumam līdz 2000 cm3
29 EUR
29 EUR
29 EUR
UVTN mēnesī motora tiplumam no 2001 cm3 līdz 2500 cm3
46 EUR
46 EUR
46 EUR
UVTN mēnesī motora tiplumam virs 2500 cm3
62 EUR
62 EUR
62 EUR
Elektroauto, UVTN mēnesī
10 EUR
10 EUR
10 EUR
Cits transports, UVTN mēnesī
46 EUR
46 EUR
46 EUR
Uzņēmējdarbības riska nodeva (UDRN)
Likme
2016
2017
2018
UDRN par 1 darbinieku
0,36 EUR
0,36 EUR
0,36 EUR